Vakok és Gyengénlátók

Szervezeti struktúra

Szervezeti struktúra:

Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, a társulás.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

- lakás- és helyiséggazdálkodás;

- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

- sport, ifjúsági ügyek;

- nemzetiségi ügyek;

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

- helyi közösségi közlekedés biztosítása;

- hulladékgazdálkodás;

- távhőszolgáltatás;

- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

 

Szervezeti struktúra ábrája:aszakkor
Magyar Falu Program
Névjegy

Patapoklosi KözségiÖnkormányzat

7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

Tel: 0620/9968079

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak