Történet

Patapoklosi település története

 

A település Szigetvár szomszédja, várostól északra, attól 5km-re fekszik. A megyeszékhelytől való távolsága 35 km. Megközelítése Szigetvártól Kadarkút felé vezető útról letérve bekötőúton lehetséges. A Zselic legdélibb nyúlványainak előterében elhelyezkedő zsáktelepülés, amit a szobrok falujaként is emlegetnek. A település 1950szeptemberében az egykori mezőváros Pata és Keleti – Gyöngyös patak túl partján fekvő Poklosi községek egyesüléséből jött létre. Mindkét falu 1950 júniusáig Somogy megyéhez tartozott. Pata falut az írott források 1283-ban említették. Az alapjául szolgáló Pota személynév egyes feltételezések szerint összefügg a bota, vagyis az újszülött teve, tevecsikó jelentésű szóval. Poklosi falu nevét először 1431-ben írták le, a helynév valószínű ragadós, szurkos feketeföldre vonatkozik. Más elgondolások szerint a település a bélpoklos betegek egyik elkülönítő helye lehetett. Patapoklosi lakossága 403 fő, népessége néhány éve stagnál. A két településrészt út köti össze. A falu a gondozottság és a tisztaság képét mutatja. A szép környezet, kellemes kikapcsolódást ígér. A kereskedelmi igényeket mozgóbolt és egy italbolt igyekszik kiszolgálni. Infrastrukturális ellátottsága jó, vezetékes ivóvízzel és gázvezetékkel rendelkezik, a szennyvízcsatorna hálózat még nincs kiépítve. Az óvodások és az iskolások a székhely településre járnak. A Faluházban könyvtár áll az olvasók rendelkezésére. Az idősebb korosztály nyugdíjasklubot hívott életre. A háziorvos szintén a székhely településen rendel. A posta mobil úton nyújtja szolgáltatásait. A község látnivalói rendkívül egyediek. Külön szoborparkot alakítottak ki, amelyhez egy székely kapun át vezet az út. A parkban áll Árpád fejdelem, Petőfi Sándor és a szigeti hős Zrínyi Miklós mellszobra. Itt áll a testvér falu Gernyeszeg ajándéka, egy kopjafa. Itt helyezték el a második világháborús hősi emlékművét. Továbbá az 1928 –ból származó kézi kocsi fecskendő az egykori tűzoltás eszközét is itt állították ki. A település református temploma barokk stílusban 1794-ben épült. Műemlék szempontból védett. Különlegessége a festett, kazettás karzatalja. Az épület utoljára jelentős műemlékvédelmi támogatással és helyi önkormányzati hozzájárulással az 1990-as években újították fel. A 112 kazetta restaurálását a kecskeméti Ráday Múzeumban végezték. A templommal szemközti parkban látható Szegedi Kiss Istvánnak a 17. században élt református papnak egykori Luther – tanítványnak a mellszobra. A településen tájház is látható. Ma műemlék. Különlegessége, hogy első szobája festett famennyezetű, ajtaja pedig színes faragvánnyal ékesített. A Poklosi településen látható Kossuth Lajos mellszobra, valamint a bélpoklosok emlékezetére emelt emlékmű. Patapoklosi határában alakult ki Baranya megye legszebb fás legelője, benne több évszázados kocsányos tölgyek, cserek, vadkörtefák, bükkök, mezei szilek élnek. A legelőt a települési önkormányzat helyi védettség alá helyezte. A település jeles ünnepei közé tartozik az augusztusban megszervezett falunap és búcsú.