Vakok és Gyengénlátók

Gépjárműadó


Eljáró ügyintéző:

Paizs Józsefné

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti Fő utca 81.

Tel: 73/350-042, 73/350-146

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Gépjárműadó fizetési kötelezettség keletkezik

 • használt gépjármű vásárlása esetén a következő év első napjával (kivéve, ha a gépjármű ki volt vonva a forgalomból),
 • év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjával.

A gépjárműadó alanya:

 • az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
 • az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetében azon személy, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

A gépjárműadó mértéke:

Személygépjármű, motorkerékpár esetén az adó alapja a gépjármű teljesítménye. Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Autóbusz, lakókocsi, lakó-pótkocsi esetén az adó alapja a gépjármű saját tömege.

A tehergépjármű esetén az adó alapja:

 • a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
 • nyerges-vontató esetében a nyerges vontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyerges-vontatóval vontatható átmenőfékes vontatmány /félpótkocsi/ megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyerges-vontató, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft.

Ez előzőpont alá nem tartozó tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380 Ft.

Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 Ft adót kell fizetni.

A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft adót kell fizetni.

 

Az adófizetési kötelezettség megszűnése:

 • annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta (kivéve, ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával),
 • gépjármű értékesítése esetén az eladás évének utolsó napjával.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás kapcsán mind az eladónak, mind a vevőnek bejelentési kötelezettség áll fenn. Ezen kötelezettségnek az adásvételi, ajándékozási, stb. szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül kell eleget tenni a közlekedési hatóság felé.

Adókedvezmény:
-  20%-os adókedvezmény illeti meg azon autóbuszt és tehergépjárművet - a nyerges-vontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott;

-  30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyerges-vontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

-  Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az adókedvezmény mértéke:

                 - 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után az adóévre az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 10%-a

                 - 60 járat felett az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 20%-a.

 

Mentes az adó alól

 • a költségvetési szerv,
 • az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 • az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
 • az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
 • a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
 • a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személy taxiként üzemelő személygépkocsit legfeljebb 13.000,-Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
 • Környezetkímélő gépkocsi: az a gépjármű, amely elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi. /a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezése alapján/.

Az adómentesség iránti kérelmet a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi előadójánál lehet benyújtani a mentességi feltételek igazolása mellett. A mentességi feltételek megszűnését soron kívül jelezni kell.

A gépjárműadót évi két egyenlő részletben (március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell megfizetni az önkormányzat gépjárműadó beszedési számlára.

 

Az ügyintézés határideje:

30 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

15 nap

Kapcsolódó jogszabályok:

-          a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

-          az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

-          a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. Kormányrendelet

formanyomtatvány

-          BEVALLÁS gépjárműadóról

 


Kapcsolódó dokumentumok:
BEVALLÁS gépjárműadóról
KÉRELEM átvezetéshez
KÉRELEM túlfizetés visszautalásához

aszakkor
Magyar Falu Program
Névjegy

Patapoklosi KözségiÖnkormányzat

7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

Tel: 0620/9968079

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak