Vakok és Gyengénlátók

Birtokvédelem


 

 

Eljáró ügyintéző:

Dr. Ratkovics Ágnes

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti Fő utca 81.

Tel: 73/350-042, 73/350-146

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

3000,- Ft illetékbélyeg

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.


A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.


A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha:
- a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak
- megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát
- valamely fél halála vagy jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált
- a birtokvédelmet kérő a kérelem valamennyi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott
- a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének- az illetékről szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően- nem tett eleget
- a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő
- ha  birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében a jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

 

Az ügyintézés határideje:

15 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

A döntése ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat megváltoztatását a másik féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül indított perben kérheti.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

-          a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet.

Formanyomtatvány

KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához

 


Kapcsolódó dokumentumok:
KÉRELEM birtokvédelmi eljárás megindításához

aszakkor
Magyar Falu Program
Névjegy

Patapoklosi KözségiÖnkormányzat

7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

Tel: 0620/9968079

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak