Vakok és Gyengénlátók

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények


Eljáró ügyintéző:

Paizs Józsefné

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti  Fő utca 81.

Tel: 73/350-042, 73/350-146

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

Adásvételi szerződés esetén:

- kérelem formanyomtatványon,

- 4 db eredeti példány adás-vételi szerződés, melyből 1 db biztonsági okmány,

-          képviselő eljárása esetén a meghatalmazás

haszonbérleti szerződés esetén:

-          kérelem formanyomtatványon,

-          3 db eredeti példány egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés

-          képviselő eljárása esetén a meghatalmazás

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az adás-vételi szerződés a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 15 napon belül kifüggesztésre kerül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 nap időtartamra.
A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.
Az elővásárlásra jogosultak értesítése céljából az ajánlat kifüggesztésének tényéről a jegyző elektronikus úton tájékoztatót tesz közzé a kormányportálon

(www.magyarorszag.hu).

 

A haszonbérleti szerződés a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 15 napon belül kifüggesztésre kerül a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 15 nap időtartamra.

A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.

Az elővásárlásra és előhaszonbérletre jogosult a kifüggesztés jogvesztő határidején belül tehet elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot.
A nyilatkozatot személyesen lehet beadni teljes bizonyító erejű magánokiratban.

 

Az ügyintézés határideje:

 

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 

-

Kapcsolódó jogszabályok:

-          a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

-          az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet

Formanyomtatvány

-          Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem,

-          Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

aszakkor
Magyar Falu Program
Névjegy

Patapoklosi KözségiÖnkormányzat

7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

Tel: 0620/9968079

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak