Vakok és Gyengénlátók

Költségvetési szervek

Székhely:

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Telephely:

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel: 73/350-042

Fax: 73/350-042

E-mail: somogyap@vipmail.hu  somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Rózsafai Ügyfélszolgálat

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/446-008

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

Az ügyfélfogadás rendje:

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal (székhely)

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Rózsafai Ügyfélszolgálata:

Kedd: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

 

Szervezeti struktúra:

 

Szervezeti egységek:

 

Dr. Borsos Kinga

 

jegyző

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Dr. Ratkovics Ágnes

 

aljegyző

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: sapati.aljegyzo@gmail.com

 

 

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal (Nagypeterd, Kossuth u. 93/a.):

 

 

 

Kozma István

 

anyakönyvezető, igazgatási előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

dr.Regán András

 

jogi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Lakat Szilvia

 

adóügyi előadó és pénztáros

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Hamarics Barnabás

 

műszaki előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Tóth Tünde

 

közfoglalkoztatási előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

HamaricsnéIstokóvics Zsuzsanna

 

pénzügyi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Ózdiné Bíró Anita

 

pénzügyi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Erdősiné Spiel Anett

 

pénzügyi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége (Somogyapáti Fő u. 81.):

 

 

 

Romolhatatlan Józsefné

 

anyakönyvvezető, igazgatási előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Erős Istvánné

 

igazgatási előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Paizs Józsefné

 

adóügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Kercza Veronika

 

pénzügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

MozsgainéAmbrusics Mariann

 

pénzügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Tóth Józsefné

 

pénztáros

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Varga Anita

 

munkaügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

 

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Rózsafai Ügyfélszolgálat (Rózsafa Kossuth u. 44.):

 

Bogdán Lázár

 

adminisztrátor

 

Tel: 73/446-008

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Alapító okirat

 

Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról

 


Tevékenység:

 

 

 

A Hivatal ellátja a jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Nagypeterd, Somogyapáti, Basal, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Rózsafa, Somogyhatvan, Somogyviszló települések vonatkozásában.

 

 

 

A hivatal az alábbi kiemelt jogszabályok alapján jár el a közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben:

 

Pénzügyi igazgatás: 2003. évi XCII. tv.; 2011. évi CXCV. tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet;

 

Szociális és gyámügyi igazgatás: 1993. évi III. tv.; 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet; 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet; 1997. évi XXXI. tv.; 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet;

 

Belügyi ágazat: 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet; 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet; 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet; 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet; 

 

Egészségügyi igazgatás: 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet;

 

Építésügyi igazgatás: 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet;

 

Földművelődés-ügyi és állategészségügyi ágazat: 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet; 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet; 19/1992. (I.28.) Korm. rendelet;

 

Növényvédelmi igazgatás: 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet; 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet;

 

Környezetvédelmi ágazat: 1995. évi LIII. törvény; 1996. évi LIII. tv., 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet;

 

Kereskedelmi igazgatás: 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet; 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet; 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet; 

 

Sportigazgatás: 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet;

 

Igazságügyi igazgatás: 2010. évi XXXVIII. tv; 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet; 2013. évi V. tv. 5:54-5:64 §; 147/1992.(XI.6.) Korm. rendelet; 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet;

 

Vízügyi igazgatás: 1995. évi LVII. törvény, 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; 178/1998.(XI.6.) Korm. rendelet; 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet;

 

Oktatási ágazat: 2011. évi CXC. tv.;229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet;

 

Munkaügyi ágazat: 169/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet;

 

Honvédelmi igazgatás: 2011. évi CXIII. tv.;

 

Önkormányzati igazgatás: 2011. évi CLXXXIX. tv.;

 

Anyakönyvi igazgatás, állampolgársági ügyek: 2010. évi I. tv.; 1993. évi LV. tv.; 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet;

 

Választás: 2013. évi XXXVI. tv.

 

Közlekedési igazgatás:1988. évi I. törvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek köre:

 

a) segíti a képviselő-testületek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesterek és az alpolgármesterek munkáját;

 

b) szakmailag előkészíti a testületi és a polgármesteri döntéseket, önkormányzati hatósági ügyeket;

 

 c) intézi a jegyző és az ügyintézők hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyeket;

 

d) ellátja a saját működésével összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart más hivatali szervekkel.

 

A Hivatal a képviselő-testület tevékenységével kapcsolatosan:

 

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat;

 

b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit;

 

c) közreműködik a döntések végrehajtásában;

 

d) ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

 

A Hivatal a képviselők munkájának segítése érdekében:

 

a) elősegíti a képviselők képviselői munkájának végzését;

 

b) közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében;

 

c) biztosítja a képviselői fogadóórák megtartásának tárgyi feltételeit.

 

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése érdekében:

 

a) ellátja az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat (pl. költségvetés elkészítése, gazdálkodás végrehajtása, vagyoni és számviteli nyilvántartás, tanácsadás),

 

b) irodahelyiség, berendezések, irodai eszközök (pl. fénymásoló) biztosítása.

 

A Hivatal az oktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat.

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2015
aszakkor
Magyar Falu Program
Névjegy

Patapoklosi KözségiÖnkormányzat

7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

Tel: 0620/9968079

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak