Vakok és Gyengénlátók

Polgármester

Károlyiné Vári Szilvia

polgármester

 

Elérhetőség:

Patapoklosi Községi Önkormányzat

7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

Tel: 06209968079

fax: 73/550-015

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

 

A polgármester tisztségét főállásban látja el.

 

A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet.

 

A polgármester feladatai:

a) a település fejlődésének elősegítése, a közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos helyi feladatok szervezése;

b) kötelezettségvállalás az önkormányzat nevében a jegyző ellenjegyzésével;

c) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása, a gazdálkodás szabályszerűségének betartatása;

d) az önkormányzat vállalkozásainak koordinálása;

e) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás és a közakarat érvényesülésének biztosítása;

f) a nyilvánosság megteremtése, kapcsolattartás a pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel, a nemzetiségi önkormányzat testületével;

g) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, helyi fórumok szervezése;

h) a képviselők és a bizottság munkájának segítése;

i) a hírközlő szerveknek nyilatkozat adása,

j) az önkormányzat hazai és nemzetközi (testvértelepülési) kapcsolatainak ápolása;

k) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt;

l) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;

m) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;

n) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

o) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

p) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;

r)gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.aszakkor
Magyar Falu Program
Névjegy

Patapoklosi KözségiÖnkormányzat

7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 50.

Tel: 0620/9968079

e-mail: patapoklosionk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak